1/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

5 stycznia 2018
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2018 r., tj. na dzień 31 grudnia 2017 r. – 16 lutego 2018 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2019 r., tj. na dzień 30 czerwca 2018 r. – 31 lipca 2018 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2019 r., tj. na dzień 30 września 2018 r. – 23 listopada 2018 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2018r. – 15 czerwca 2018 r.

Kontakt dla inwestorów