5/2006

Terminy przekazywania raportów okresowych

24 stycznia 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, o następujących terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2006/7

Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2006 roku: 6 lipca 2006 roku.

Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku: 7 grudnia 2006 roku.

Raporty kwartalne:
Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku:
7 lutego 2006 roku.

Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku:
12 maja 2006 roku.

Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku:
20 lipca 2006 roku.

Raport za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku:
30 października 2006 roku.

Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku:
7 lutego 2007 roku.

Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku:
15 maja 2007 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów