15/2009

Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2009

28 sierpnia 2009
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 września 2009 roku.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów