12/2020

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

1 września 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło Politykę wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Betacom SA.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów