17/2009

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2009 roku

28 września 2009
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 25 września 2009 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

W załączeniu dokument w PDF

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów