37/2017

Umowa sprzedaży akcji spółki BI INSIGHT SA

16 października 2017
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 października 2017 roku Emitent dokonał sprzedaży posiadanych 35% akcji spółki BI INSIGHT SA. Stroną kupującą jest spółka BI INSIGHT S.A., która zamierza przeprowadzić procedurę umorzenia akcji. Emitent informuje, iż dokonana transakcja wpisuje się w przyjętą strategię spółki.

Kontakt dla inwestorów