7/2004

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E

6 marca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2004 r., na podstawie wyników księgi popytu, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii E w Publicznej Ofercie na 28,00 zł za jedną akcję.

W procesie budowania Księgi Popytu, w Transzy Zamkniętej, złożono deklaracje nabycia 5 127 000 akcji, w tym 5 007 000 akcji po 28 zł.

Zarząd Betacom S.A. na podstawie wstępnych wyników publicznej subskrypcji w Transzy Otwartej oraz księgi popytu w Transzy Zamkniętej podjął decyzję o nieprzesuwaniu Akcji Serii E między transzami.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów