18/2004

Ustalenie daty pierwszego notowania na GPW

27 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 57/2004 z dnia 27 lutego 2004 roku do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie:

* 450.000 praw do akcji serii E Betacom S.A. oznaczonych kodem PLBTCOM00024

Zarząd Giełdy zakwalifikował spółkę Betacom S.A. do Segmentu Innowacyjnych Technologii -SiTech.

Pierwsze notowanie praw do akcji serii E spółki Betacom S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 2 marca 2004 roku.

Prawa do akcji serii E spółki Betacom S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą BETACOM-PDA i oznaczeniem BCMA.

Podstawa prawna: § 43 pkt. 4) Rozp. RM z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów