5/2004

Ustalenie przedziału cenowego Akcji Serii E

30 stycznia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 30 stycznia 2004 roku, cena emisyjna akcji serii E Spółki mieścić się będzie w przedziale od 24 zł do 28 zł za jedną akcję.

Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii E mogą być składane od 2 do 6 lutego 2004 roku do godziny 12.00 w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Zapisy inwestorów w Transzy Otwartej należy składać z ceną maksymalną z przedziału cenowego, tj. 28 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów