6/2015

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 22 września 2015 roku

1 września 2015
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 września 2015r., w pkt. 8 ppkt od d) do g).

W związku z powyższym Zarząd Spółki, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2015 roku, na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A.

W załączeniu Zarząd Spółki zamieszcza rozszerzony porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załącznik_do_RB_6.2015_Uzupełniony_Porządek_Obrad_ZWZ_22_września_2015r.pdf

Załącznik_do_RB_6.2015_Uzupełnione_Projekty_Uchwał_ZWZ_22_września_2015r.pdf

Kontakt dla inwestorów