13/2014

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 21 lipca 2014 roku

1 lipca 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. otrzymał żądanie od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 lipca 2014 r., punktu dotyczącego ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu wraz z projektem uchwały oraz projektów uchwał do punktu 10 ogłoszonego porządku obrad.
W związku z powyższym Zarząd w załączeniu przesyła uzupełniony porządek obrad oraz uzupełnione projekty uchwał.

Załącznik do RB 13/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 21 lipca 2014r.pdf

Załącznik do RB 13/2014 – Projekty uchwał ZWZ 21 lipca 2014.pdf

Kontakt dla inwestorów