19k/2009

Wybór członków Rady Nadzorczej Betacom SA na nową kadencję – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2009

28 października 2009
Betacom

W uzupełnieniu załączników do raportu bieżącego nr 19/2009 z dnia 28 września 2009 roku, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje poniżej informacje dot. działalności prowadzonej przez nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Betacom S.A. oraz dot. wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Woźniakowski prowadzi następującą działalność:

 • TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu,
 • Art New Media S.A. z siedzibą w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wyżej wymienione podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Betacom S.A.

Pan Andrzej Woźniakowski posiada akcje/udziały spółek, które nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Betacom S.A.

Ponadto Pan Andrzej Woźniakowski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marcin Gorazda prowadzi następująca działalność:

 • Gorazda Świstuń Wątroba i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni Sp. k. w Krakowie – Partner Zarządzający,
 • Infovide-Matrix S.A. w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Centrum Technik Sieciowych S.A. w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Vectra S.A. w Gdyni – członek Rady Nadzorczej,
 • Vectra Inwestycje S.A. w Warszawie – członek Rady Nadzorczej,
 • Pyllbury Investments Ltd w Nikozji (Cypr) – członek Rady Dyrektorów,
 • Fundacja Centrum Kopernika w Krakowie – członek Zarządu,
 • Fundacja Iskierka w Krakowie – członek Zarzadu,
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Samodzielne Koło Terenowe nr 37 w Krakowie – członek Komisji Rewizyjnej,
 • Krakowskie Centrum Taekwondo w Krakowie – członek Komisji Rewizyjnej.

Powyższe podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Betacom S.A.

Pan Marcin Gorazda jest wspólnikiem, posiada akcje lub udziały w podmiotach, które nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Betacom S.A.

Ponadto Pan Marcin Gorazda oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Kontakt dla inwestorów