19/2009

Wybór członków Rady Nadzorczej Betacom SA na nową kadencję.

28 września 2009
Betacom

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji powołało na nową pięcioletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:
Marcin Gorazda
Andrzej Mirosław Woźniakowski
Andrzej Malinowski
Jacek Olechowski
Jan Sęktas
Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiają kolejne załączniki

ZAŁĄCZNIK – Życiorys – Marcin Gorazda
ZAŁĄCZNIK – Życiorys – Andrzej Woźniakowski

Kontakt dla inwestorów