23/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2017 roku

21 lipca 2017
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017r.:

  1. Marek Szewczyk posiadający 448 993 głosów, dających udział 37,87% w liczbie głosów na WZA w dniu 20 lipca 2017 roku oraz 22,23 % w ogólnej liczbie głosów.
  2. Mirosław Załęski posiadający 230 000 głosów, dających udział 19,40 % w liczbie głosów na WZA w dniu 20 lipca 2017 roku oraz 11,39 % w ogólnej liczbie głosów.
  3. Robert Fręchowicz posiadający 214 000 głosów, dających udział 18,05% w liczbie głosów na WZA w dniu 20 lipca 2017 roku oraz 10,59 % w ogólnej liczbie głosów.
  4. SURPLUS CAPITAL MANAGMENT SPÓŁKA Z O.O. posiadający 160 000 głosów, dających udział 13,49 % w liczbie głosów na WZA w dniu 20 lipca 2017 roku oraz 7,92 % w ogólnej liczbie głosów.
  5. Jarosław Gutkiewicz posiadający 110 000 głosów, dających udział 9,28 % w liczbie głosów na WZA w dniu 20 lipca 2017 roku oraz 5,45 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów