7/2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2010 roku

25 sierpnia 2010
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 24 sierpnia 2010 roku

1.Jarosław Gutkiewicz posiadający 205.000 głosów, dających udział 31,68 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 sierpnia 2010 roku oraz 10,15 % w ogólnej liczbie głosów,

2.Robert Fręchowicz posiadający 192.002 głosy, dające udział 29,66 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 sierpnia 2010 roku oraz 9,51 % w ogólnej liczbie głosów,

3.Mirosław Załęski posiadający 190.000 głosów, dających udział 29,36 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 sierpnia 2010 roku oraz 9,41 % w ogólnej liczbie głosów,

4.Artur Jurski posiadający 45.000 głosów, dających udział 6,95 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 sierpnia 2010 roku oraz 2,23 % w ogólnej liczbie głosów,

5. Jarosław Pencak posiadający 15.187 głosów, dających udział 2,35 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 sierpnia 2010 roku oraz 0,75 % w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów