16/2007

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2007 roku

26 września 2007
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 25 września 2007 roku:

– Robert Fręchowicz posiadający 242.002 głosy, dające udział 32,91% w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2007 roku oraz 11,93% w ogólnej liczbie głosów,
– Mirosław Załęski posiadający 204.000 głosów, dających udział 27,85% w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2007 roku oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Jarosław Gutkiewicz posiadający 240.000, głosów, dających udział 32,77% w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2007 roku oraz 11,88% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów