16/2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2009 roku

28 września 2009
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 25 września 2009 roku

1.TOTMES TMT S.A. posiadający 360.127 głosów, dających udział 33,34 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2009 roku oraz 17,83 % w ogólnej liczbie głosów,

2.Jarosław Gutkiewicz posiadający 247.800 głosów, dających udział 22,94 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2009 roku oraz 12,27 % w ogólnej liczbie głosów,

3.Robert Fręchowicz posiadający 192.002 głosy, dające udział 17,78 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2009 roku oraz 9,51 % w ogólnej liczbie głosów,

4.Mirosław Załęski posiadający 190.000 głosów, dających udział 17,59 % w liczbie głosów na ZWZ w dniu 25 września 2009 roku oraz 9,41 % w ogólnej liczbie głosów,

Kontakt dla inwestorów