52/2004

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej o 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 roku

16 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej o 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A., które odbyło się w dniu 10 września 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.

Akcjonariusz – liczba głosów na ZWZ w dn. 10.09.2004 r.

Robert Fręchowicz – 271 652
Jarosław Gutkiewicz – 255 000
Mirosław Załęski – 227 943
Janusz Smoczyński – 200 000
PKO/ Credit Suisse – 70 000
Jacek Tomasz Woźniakowski – 60 400

Podstawa prawna: art. 148 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – tekst jednolity (Dz.U. z 2002, Nr 49, poz. 447 z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów