18/2018

Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

13 kwietnia 2018
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pani Magdy Pleskacz – Członka Zarządu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniami Pani Magda Pleskacz poinformowała, że w dniach 10,11 oraz 13 kwietnia 2018 roku nabyła akcje Spółki. Emitent przekazuje w załączeniu pełną treść otrzymanych zawiadomień.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów