42/2017

Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

14 grudnia 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Marka Szewczyka – Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Marek Szewczyk poinformował, że w dniu 11 grudnia 2017 roku nabył akcje Spółki. Emitent przekazuje w załączeniu pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów