21/2018

Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

9 maja 2018
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pani Magdy Pleskacz – Członka Zarządu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Pani Magda Pleskacz poinformowała, że w dniu 7 maja 2018 roku nabyła akcje Spółki. Emitent przekazuje w załączeniu pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów