8/2020

Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy

20 sierpnia 2020
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku wpłynęło do Spółki Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki podpisane w dniu 14 sierpnia 2020r. Zawiadomienie zostało przekazane przez panią Julię Rudzińską działającą w imieniu swoim, jako akcjonariusza Spółki oraz w imieniu mocodawców, akcjonariuszy pana Jacka Wiankowskiego, pana Mateusza Michalaka oraz pana Jerzego Szendzielarza.

Załącznikiem do raportu jest treść otrzymanego zawiadomienia. W treści zawiadomienia ukryto dane osobowe akcjonariuszy.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów