1/2014

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Betacom S.A.

7 stycznia 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.), która poinformowała, że w wyniku nabycia w dniu 2 stycznia 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 100.159 szt. akcji Betacom S.A., zwiększyła swoje zaangażowanie w Betacom S.A. do 148.173 szt. akcji, co stanowi 7,33% udziału w kapitale zakładowym Betacom S.A. i uprawnia do wykonywania 148.173 głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A..

Przed dokonaniem w/w transakcji SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. posiadała 48.014 szt. akcji Betacom S.A., co w kapitale akcyjnym stanowiło 2,37% i uprawniało do 48.014 głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów