3/2017

Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

22 lutego 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Roberta Fręchowicza – Członka Zarządu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Robert Fręchowicz poinformował, że w dniu 17 lutego 2017 roku sprzedał łącznie 20.000 akcji na okaziciela Spółki Betacom SA w transakcji sesyjnej na rynku regulowanym GPW.

Data transakcji: 17.02.2017

Rodzaj transakcji: Sprzedaż

Wolumen: 20.000

Cena: 11, 25 zł

Miejsce transakcji: Transakcja sesyjna

W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2017 roku przez Pana Roberta Fręchowicza przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Robert Fręchowicz wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.

Kontakt dla inwestorów