10/2019

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

24 czerwca 2019
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Mirosława Załęskiego. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów