6/2014

Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów

14 kwietnia 2014
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku nabycia w dniu 9 kwietnia 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38.500 sztuk akcji BETACOM S.A., przekroczyła próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. , tym samym zwiększając swoje zaangażowanie do 222.673 sztuk akcji, co stanowi 11,02% udziału w kapitale zakładowym BETACOM S.A. i uprawnia do wykonywania 222.673 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem ww transakcji Spółka SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA posiadała 184.173 sztuki akcji, co w kapitale zakładowym stanowiło 9,11% i uprawniało do 184.173 głosów na Wlanym Zgromadzeniu.

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza dalszego nabywania akcji BETACOM S.A.. Celem zwiększenia udziału będzie inwestycja finansowa i na ostateczną decyzję wpływ będą miały wyceny spółek z branży IT na rynku kapitałowym, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów