5/2014

Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą oraz korekta numeracji raportu bieżącego

28 lutego 2014
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o zbyciu w dniach od 25 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku 8.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. za łączną cenę 118.869,00 zł, tj.:

25.02.2014 r. zbył 4.307 sztuk akcji po cenie 14,50zł;
26.02.2014 r. zbył 100 sztuk akcji po cenie 14,49zł
27.02.2014 r. zbył 100 sztuk akcji po cenie 14,20zł
27.02.2014 r. zbył 856 sztuk akcji po cenie 14,50zł
28.02.2014 r. zbył 2.837 sztuk akcji po cenie 14,50zł

Akcje zostały zbyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie Emitent koryguje numer raportu bieżącego 4/2013 z dnia 27 styczna 2014r. Właściwy numer wspomnianego raportu to 4/2014

Kontakt dla inwestorów