9/2004

Zmiany do prospektu emisyjnego Betacom S.A.

16 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą zmianę do prospektu emisyjnego Spółki.

W Rozdziale V dodaje się nowy punkt 8.17. o brzmieniu:

„8.17. Umowa nr 5/DI/2004
Umowa zawarta w dniu 12 lutego 2004 roku, pomiędzy odbiorcą z sektora finansowego („Odbiorca”), a Spółką („Dostawcą”).

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Dostawcę projektu przebudowy sieci Odbiorcy, świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Odbiorcy.

Projekt będzie realizowany we wszystkich placówkach Odbiorcy na terenie całego kraju.

Łączna wartość umowy brutto wynosi: 3 067 856,84 zł.”

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów