12/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

23 września 2015
Betacom

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożyli: w dniu 22 września 2015 roku Pan Marek Wierzbowsk oraz w dniu 23 września 2015 roku Pan Marcin Marczuk. Ponadto w dniu 22 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18/2015 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Błaszaka.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 września 2015r. uchwałami nr 19/2015 oraz 20/2015 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Hermana oraz Pana Zbigniewa Wierzbickiego.

Informacja dotycząca doświadczenia zawodowego nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik do raportu 12/2015 – Nota biograficzna – Andrzej Herman

Załącznik do raportu 12/2015 – Nota biograficzna – Zbigniew Wierzbicki

Kontakt dla inwestorów