58/2004

Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A.

22 października 2004
Betacom

Jednocześnie Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Betacom S.A. w dniu 21 października 2004 r. powołała w skład Zarządu Pana Artura Jurskiego.

Życiorys nowego członka Zarządu :

Artur Jurski – ma 30 lat; Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej na kierunku Automatyka i Robotyka oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.
Z branżą IT związany od ponad 7 lat. W latach 1997-1999 pracował na stanowiskach handlowych kolejno w szwedzkiej firmie telekomunikacyjnej Carlberg&Son Electronics, zajmującej się sprzedażą rozwiązań dla telefonii komórkowej a następnie w amerykańskiej firmie telekomunikacyjnej Lucent Technologies Polska SA. W latach 1999 – 2004 zatrudniony w korporacji amerykańskiej IBM.
Był odpowiedzialny min. za sprzedaż zawansowanych rozwiązań informatycznych oraz współpracę IBM ze strategicznymi klientami sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń i certyfikacji w zakresie sprzedaży, negocjacji oraz konsultingu IT w szczególności w kontekście specyfiki sektora finansowego, prowadzonych przy udziale: IBM, INSEAD MBA, Harvard Business School, Stern School of Business New York University. Od maja 2004 zatrudniony w BETACOM SA na stanowisku Dyrektora Sektora Finansowego.

Nowy członek Zarządu Spółki nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoba ta nie została również wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów