57/2004

Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A.

22 października 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Betacom S.A. w dniu 21 października 2004 r. odwołała z funkcji Członka Zarządu Pana Jarosława Gutkiewicza.

Rada Nadzorcza przyjęła złożoną przez Pana Jarosława Gutkiewicz rezygnację z funkcji członka Zarządu. Przyczyną rezygnacji wskazaną przez Pana Jarosława Gutkiewicza są względy osobiste.

Podstawa prawna :
§5 ust. 1 pkt 30) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139 poz. 1569, z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów