9/2010

Zmiany w składzie Zarządu Betacom SA

25 sierpnia 2010
Betacom

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy:

  • uchwały nr 14 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Betacom SA Członka Zarządu Pana Alberta Borowskiego,
  • uchwały nr 15 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza odwołała Członka Zarządu Pana Jarosława Pencaka.

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy:

  • uchwały nr 16 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza powołała na Prezesa Spółki Betacom Pana Mirosława Załęskiego na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 17 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza powołała na Wiceprezesa Spółki Betacom Pana Artura Jurskiego na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 18 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Betacom Pana Jarosława Pencaka na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 19 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Betacom Pana Rafała Jagniewskiego na pięcioletnią kadencję,
  • uchwały nr 20 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Betacom Pana Roberta Fręchowicza na pięcioletnią kadencję.

Informacja dodatkowa dotycząca nowo wybranej osoby zarządzającej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów