12/2017

Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A.

28 kwietnia 2017
Betacom

Działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku rezygnację złożył Pan Mirosław Załęski z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28.04.2017 r.

W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Mirosława Załęskiego, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 28 kwietnia 2017 roku powołała Pana Bartłomieja Antczaka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała ze swego grona Panią Magdę Pleskacz do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, na okres trzech miesięcy od dnia powołania. Życiorys oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej jest zamieszczony na stronie spółki w zakładce „Władze Spółki”.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów