25/2018

Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A.

29 maja 2018
Betacom

Działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 maja 2018 roku rezygnację złożyli:
Pan Artur Jurski z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28 maja 2018 r. oraz Pan Jarosław Pencak z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 28 maja 2018r.

Kontakt dla inwestorów