Betacom S.A publikuje wyniki za I kw. roku obrotowego 2007/2008

Betacom
24 lipca 2007

Spółka w I kw. bieżącego roku obrotowego zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. do poziomu 38,7 mln zł oraz 0,4 mln zł zysku netto.

W I kw. bieżącego roku obrotowego Betacom S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 38,7 mln zł – co stanowi ponad 100% wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,5 mln zł (0,4 mln zł netto) wobec straty netto w I kwartale poprzedniego roku na poziomie 1,2 mln zł.

„Pierwszy kwartał był dla Betacomu bardzo udany. Wyniki są szczególnie dobre biorąc pod uwagę specyfikę branży IT. Sprzedaż w tym segmencie jest poddana dość dużym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie III i IV kwartał roku są najlepsze i decydujące jeśli chodzi o wynik finansowy. W naszym przypadku ogromnej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży towarzyszyła zmiana jej struktury. Podobnie jak w poprzednich kwartałach znacząco wzrosły przychody związane z tworzeniem oprogramowania i usług w miejsce tych ze sprzedaży infrastruktury. Ten zauważalny trend nie tylko poprawia nasze wyniki, ale także stabilizuje sytuację finansową firmy.” – powiedział Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Wyższe zyski i marże zrealizowane zostały dzięki wzrostowi sprzedaży rozwiązań związanych z tworzeniem oprogramowania i usług. Sprzedaż usług z wartością dodaną w I kwartale wzrosła o ok. 120% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka podpisała również 3 nowe umowy na wdrożenie systemu do zarządzania kapitałem ludzkim. Jedno z nich będzie realizowane w kilku krajach Europy Środkowej.

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła rok obrotowy 2007/2008. Pierwszy kwartał przyniósł poprawę wszystkich wskaźników finansowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie wyników towarzyszy również strategiczna zmiana struktury sprzedaży.

Rarpot kwartalny 1/2007
Komentarz do raportu

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firmę Betacom S.A. Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na podstawie analizy ruchów głowy pacjenta wyznacza tzw. siatkę ruchomości […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>
Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.
21 maja 2020

Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.

22 maja wspólnie z Fortinet mieliśmy okazję być Partnerem Strategicznym VII Konferencji organizowanej przez IDG wydawcę Computerworld. To już VIII edycja wydarzenia, które poświęcone jest tematyce chmurowej. Jak efektywnie wykorzystać technologie cloud w rozwoju biznesu, co skłania biznes do inwestycji w rozwiązania chmurowe, jak zmieniają się firmy dzięki chmurze o tym mieliśmy okazję posłuchać podczas […]

>