Betacom S.A publikuje wyniki za I kw. roku obrotowego 2007/2008

Betacom
24 lipca 2007

Spółka w I kw. bieżącego roku obrotowego zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. do poziomu 38,7 mln zł oraz 0,4 mln zł zysku netto.

W I kw. bieżącego roku obrotowego Betacom S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 38,7 mln zł – co stanowi ponad 100% wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,5 mln zł (0,4 mln zł netto) wobec straty netto w I kwartale poprzedniego roku na poziomie 1,2 mln zł.

„Pierwszy kwartał był dla Betacomu bardzo udany. Wyniki są szczególnie dobre biorąc pod uwagę specyfikę branży IT. Sprzedaż w tym segmencie jest poddana dość dużym wahaniom sezonowym. Tradycyjnie III i IV kwartał roku są najlepsze i decydujące jeśli chodzi o wynik finansowy. W naszym przypadku ogromnej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży towarzyszyła zmiana jej struktury. Podobnie jak w poprzednich kwartałach znacząco wzrosły przychody związane z tworzeniem oprogramowania i usług w miejsce tych ze sprzedaży infrastruktury. Ten zauważalny trend nie tylko poprawia nasze wyniki, ale także stabilizuje sytuację finansową firmy.” – powiedział Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Wyższe zyski i marże zrealizowane zostały dzięki wzrostowi sprzedaży rozwiązań związanych z tworzeniem oprogramowania i usług. Sprzedaż usług z wartością dodaną w I kwartale wzrosła o ok. 120% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka podpisała również 3 nowe umowy na wdrożenie systemu do zarządzania kapitałem ludzkim. Jedno z nich będzie realizowane w kilku krajach Europy Środkowej.

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła rok obrotowy 2007/2008. Pierwszy kwartał przyniósł poprawę wszystkich wskaźników finansowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawie wyników towarzyszy również strategiczna zmiana struktury sprzedaży.

Rarpot kwartalny 1/2007
Komentarz do raportu

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>