Nowy projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Betacom
24 maja 2021

BETACOM S.A. (jako lider)

w konsorcjum z

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.  

realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.

Tytuł Projektu: „Optymalizacja wielkoskalowych procesów intralogistycznych oraz struktury floty i procesu dystrybucji przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska S.A. przez zastosowanie wielokryterialnych algorytmów planowania dystrybucji z wykorzystaniem danych sensorycznych, identyfikacyjnych i lokalizacyjnych”

Wartość projektu: BETACOM SA        6.723.819,50 PLN                        

Dofinansowanie:   BETACOM SA        4.390.015,99 PLN  

 

Celem projektu: opracowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych i algorytmicznych, które umożliwią unowocześnienie i zintegrowaną optymalizację procesów dystrybucyjnych oraz wielkoskalowych procesów intralogistycznych w ramach rozbudowanej sieci logistycznej. Powstały produkt będzie umożliwiał dynamiczną racjonalizację procesów logistycznych, bazując na danych charakteryzujących zasoby logistyczne, takich jak: jak pracownicy, elementy infrastruktury magazynowej, środki transportu, jednostki logistyczne, przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Skuteczność działania stworzonych rozwiązań zostanie zbadana z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego, które pozwoli na modelowanie badanych procesów logistycznych w oparciu o typ i format danych sieci sensorycznej oraz założenia opracowanych algorytmów. Końcowym etapem projektu będzie przeprowadzenie wieloaspektowych badań efektywności operacyjnej i ekonomicznej opracowanych rozwiązań oraz realizacja prac przedwdrożeniowych.

Udostępnij