EDUWAREBOX

Czym jest EDUWAREBOX? To pomoc w tworzeniu własnych portali edukacyjnych, alternatywa dla gotowych rozwiązań, które nie są tak elastyczne. To szansa efektywnej cyfryzacji dla branży wydawniczej! Odpowiadaj na potrzeby szkolnictwa na każdym etapie nauczania. Twórz bazy wiedzy i proponuj interaktywne formy nauki.

Wyzwania

Poznaj prognozy dla rynku wydawnictw edukacyjnych.
To dane, na których oparliśmy budowę naszego narzędzia. Ma ono ułatwiać dostosowanie się do zmian zachodzących w tak krótkim okresie.

 1. W krótkiej perspektywie 5-10 lat zmienią się uwarunkowania rynkowe, a przewagę zdobędą dostawcy usług internetowych.
 2. W kolejnych 3 latach wzrosną przychody ze sprzedaży narzędzi cyfrowych z 5% do 25%, jednak inwestycja w rozwój technologii zwiększa się 3-krotnie.

Z jakimi problemami mierzy się aktualnie rynek?

 • Rosnący poziom kosztów powiązany z niską dostępnością specjalistów z obszarów UX, architektów znających specyfikę chmur i bezpieczeństwa. Znacząco utrudnia zaplanowanie w perspektywie 2-3 lat cyklu innowacji dla nowych linii produktów.a
 • Brak sprawdzonych modeli biznesowych dla monetyzacji cyfrowych rozwiązań i zależność od wytycznych ministerstwa co do wsparcia podręczników.
 • Odpowiedź na zmieniające się potrzeby nauczycieli przy długim i kosztownym procesie. Trudne do oceny prognozy. Problematyczne testy nowych rozwiązań.
 • Odnalezienie rozwiązań, które w pełni wykorzystują potencjał technologii i innowacji, aby wejście w cyfrowe rozwiązanie nie było tożsame z przeniesieniem metod
  z papieru na ekran.

Zbadaliśmy zagrożenia i znamy szanse sektora edukacyjnego!

Szansą jest płynne posługiwanie się technologią z pomocą profesjonalnych i przetestowanych narzędzi. Współpracowaliśmy ze specjalistami z branży, by przygotować platformę maksymalnie otwartą na rozwiązania wychodzące ze strony wydawnictwa. Zaproponowane przez nas moduły do tworzenia serwisów stanowią funkcjonalną bazę do realizacji strategii wydawnictw edukacyjnych.

Rozwiązanie

EDUWAREBOX to silnik, który umożliwia tworzenie własnych serwisów w oparciu o dopasowane do branży technologiczne rozwiązania. Gotowe do użycia komponenty EDUWAREBOX obniżają koszty i przyspieszają proces uruchamiania platform edukacyjnych. Oferujemy cyfrowe zasoby metod/funkcji do użycia we własnym projekcie.

EDUWAREBOX pozwala na automatyzację budowy całej architektury serwisu z uwzględnieniem jego unikalnego charakteru. Wydawnictwo bez problemu stworzy własny interfejs, zgodny z identyfikacją wizualną marki. Co więcej, na jednej linii produkcyjnej można tworzyć wiele serwisów, kierowanych do różnych grup odbiorczych – dzięki temu dane zostają zebrane w jednym miejscu, a ich analityka jest dużo prostsza. Możliwości te pokazują, że wydawca ogranicza koszty inwestycji oraz utrzymania, zachowując spójność własnej wizji.

Reaguj szybciej na potrzeby szkoły!

Moduły narzędziowe EDUWAREBOX odpowiadają za:

 • publikacji treści,
 • ochronę zasobów z zaawansowanymi mechanizmami bezpieczeństwa,
 • powiązanie treści ze ścieżkami nauki,
 • powiązanie treści z podstawą programową i obsługą wprowadzanych na poziomie ministerstwa zmian,
 • adaptację metody wyświetlania zasobów i zadań na urządzeniach mobilnych bez utraty logiki czy jakości,
 • zarządzanie skomplikowanymi modelami licencjonowania zasobów,
 • zbieranie w jednym miejscu danych analitycznych.

Twoja metoda jest najważniejsza! Rozwijaj pomysły dzięki EDUWAREBOX i testuj je na wybranych grupach kontrolnych. Narzędzie pozwala zweryfikować użyteczność nowego rozwiązania edukacyjnego z kilkoma propozycjami interfejsów użytkownika. Kompleksowe mikro-usługi pozwalają także na ocenę mocnych i słabych stron wprowadzonych już metod.

Razem sprawdzimy, ile kroków musi wykonać nauczyciel, by wykonać swoje zadania oraz jak angażujące dla ucznia są proponowane mechanizmy. To wszystko oparte na nowoczesnych praktykach dostarczania treści i usług.

EDUWAREBOX odpowiada na cyfrowe potrzeby wydawnictwa edukacyjnego i dba o wszystkie narzędzia, które pozwolą na stały rozwój metodyki.

Doświadczenie

VIKI – system do zarządzania wiedzą

Jest to systemowe rozwiązanie wspomagające nauczanie, które zapewnia środowisko do nauki i
współpracy między szkołami a wydawnictwami.

Platforma została wdrożona dla Ministerstwa Edukacji na Słowacji i obecnie korzysta z niej już ponad
700 000 użytkowników. Zaprojektowana została tak, aby angażować uczniów i wspierać ich uczenie
na odległość z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Platforma jest prosta, intuicyjna i w pełni
zintegrowana z Microsoft O365 oraz z Centralnym Systemem Informacji o Uczniach.

Wszechstronne cyfrowe środowisko zapewnia bogatą, interaktywną bibliotekę treści cyfrowych i
możliwość prostego opracowania i łączenia materiałów oraz prezentowania ich użytkownikom.

Cyfrowa Lekcja

Cyfrowalekcja.pl to platforma przygotowana i dostosowana do prowadzenia nauczania na odległość, dostępna bezpłatnie pod adresem https://cyfrowalekcja.pl/.

Uruchomiona została w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk @ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Narzędzie to służy do opracowania scenariuszy lekcji przez nauczycieli z wykorzystaniem materiałów własnych oraz pomocy dostępnych w sieci.

Uczeń ma możliwość zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez nauczyciela i wykonania zadań przewidzianych w ramach danej lekcji. Wbudowane w platformę narzędzie do samodzielnego przygotowania przez nauczycieli quizów i testów pozwala wprowadzić do zadań element rywalizacji, utrzymując u ucznia właściwy poziom zaangażowania i zainteresowanie omawianą tematyką.

Cyfrowalekcja.pl dostępna jest na serwerach będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jej użytkowanie przez szkoły jest całkowicie bezpłatne.

Schul Cloud

W ramach umowy dystrybucyjnej, Betacom wdrożył platformę na silniku eduwarebox, udostępniając partnerowi niemieckiemu ponad 2 miliony licencji dostępowych.

Platforma przygotowana dla Schul-Cloud zawiera mechanizmy dedykowane dla rynku DACH, których celem jest m.in. integracja z lokalnymi serwisami i repozytoriami treści. Opracowana została również integracja z systemem klasy IDM wykorzystywanym przez lokalne rządy w Niemczech.

Platforma eduwarebox dedykowana rynkowi niemieckiemu została dostosowana do wymagań programu Digital Pakt, który odpowiada na potrzeby lokalnych ministerstw edukacji w zakresie dygitalizacji edukacji. Betacom wspomaga również partnera w rozmowach z wiodącymi domami wydawniczymi w opracowywaniu programów transformacji cyfrowej dla sektora oświaty.

Schul-Cloud wspólnie z Betacom stworzył zespół ekspertów w dziedzinie edukacji, którzy współpracują z przedstawicielami firm i specjalistów z sektora technologii, ochrony danych, zarządzania projektami i edukacji.

World Phenomena

World Phenomena to platforma skoncentrowana na nauczaniu w modelu interdyscyplinarnym. Oferuje nauczycielom skuteczne narzędzie do innowacyjnego, atrakcyjnego i nowoczesnego nauczania.

Edukacja w ramach World Phenomena opiera się na uczeniu empirycznym – które przekazuje uczniom dany temat poprzez własne doświadczenia, wspomagane przez światowej klasy filmy edukacyjne BBC.

Dzięki World Phenomena, codzienne nauczanie zamienia się w przygodę do progu ludzkiej wiedzy. Praca zespołowa, rozwijanie umiejętności potrzebnych do życia i pracy w XXI wieku, krytyczne myślenie i innowacyjne metody nauczania są kluczowymi elementami przedmiotu szkolnego, które motywują dzieci do myślenia w kontekście.

Wykorzystana do budowy platformy World Phenemona, oparta na mikrousługach architektura eduwarebox, umożliwia integrację z zewnętrznymi narzędziami oraz pozwala na łatwy dostęp do zasobów w tym: filmów BBC, interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyjnych z elementami grywalizacji, bibliotek wideo z towarzyszącymi informacjami i przewodników.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź naszą stronę produktu

eduwarebox.com