Bezpieczeństwo i ochrona danych

Smart Female IT Programer Working on Desktop Computer in Data Center System Control Room. Team of Young Professionals Doing Code Programming

Bezpieczeństwo IT jeszcze nigdy nie było tak istotne dla biznesu jak obecnie. Jedno zdarzenie może oznaczać straty finansowe i wizerunkowe. Dlatego ochrona danych oraz systemów staje się strategicznym priorytetem dla coraz bardziej cyfrowego biznesu.

Wyzwania

 • Jak zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury i coraz większych zbiorów danych w dobie ogromnego wzrostu wartości informacji?
 • Jak chronić dane, kiedy rośnie mobilność pracowników, popularyzuje się praca zdalna, i rośnie akceptacja rozwiązań serwowanych z wykorzystaniem chmury publicznej?
 • Jak zagwarantować ciągłości biznesu w sytuacji zagrożenia atakami i awariami IT – przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w działaniu?
 • Jak zapewnić zgodności z regulacjami prawnymi, w szczególności RODO czy Ustawą o Cyberbezpieczeństwie?
 • Jak uzyskać maximum bezpieczeństwa i chronić dane przed cyberatakami przy optymalnych kosztach?
 • Jak podnieść poziom bezpieczeństwa na urządzeniach własnych użytkowników – w modelu BYOD (Bring Your Own Device)?

Odpowiedzi

 • Zintegrowana, kompleksowa ochrona najcenniejszych firmowych zasobów – danych
 • Ograniczenie ryzyka związanego z udostępnieniem pracownikom mobilnym wszystkich niezbędnych systemów w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu
 • Mniejsza liczba, mniej poważnych incydentów cyberbezpieczeństwa, większa kontrola nad sytuacją i szybkie reagowanie w przypadku ich wykrycia
 • Zmniejszenie ryzyka kar i utraty relacji biznesowych dzięki zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi i standardami branżowymi
 • Zachowanie ciągłość biznesu, ochrona wartości marki i wizerunku firmy – maksymalizacja bezpieczeństwa przy optymalizacji kosztów
 • Większa satysfakcja pracowników, wzrost produktywności i ograniczenie kosztów dzięki wykorzystaniu przez użytkowników własnych urządzeń

Rozwiązania

Zarządzanie danymi w organizacji

Wyselekcjonowany zestaw sprawdzonych technologii zapewniających ochronę danych w dynamicznych, hybrydowych środowiskach IT. Proponowane rozwiązania oferują wysoki poziom bezpieczeństwa dla wrażliwych danych (ochrona przed utratą i ujawnieniem), pozwalają kontrolować do nich dostęp, zapewniają szyfrowanie komunikacji a także wykonywanie kopii zapasowych i archiwizowanie danych. To elastyczne, zautomatyzowane narzędzia zapewniające zgodność z regulacjami prawnymi, także dla danych przechowywanych w chmurze.

Bezpieczeństwo przesyłania danych

Ochrona danych nie może ograniczyć się do przechowywanych informacji, ale obejmować dane znajdujące się w ruchu, przesyłane pomiędzy urządzeniami, od jednego użytkownika do innych. Oferowane przez Betacom rozwiązania umożliwiają szyfrowanie transferowanych danych, w tym również wiadomości poczty elektronicznej i przesyłanych za pośrednictwem komunikatorów. Umożliwiają także kompleksowe zabezpieczenie całej infrastruktury sieciowej – lokalnej i rozległej, której integralnym rozszerzeniem są dzisiaj środowiska cloud.

Bezpieczeństwo komunikacji i udostępniania danych

Sprawdzone rozwiązania i technologie Microsoft pozwalające kompleksowo zabezpieczyć współczesne, rozproszone środowiska pracy zespołowej, które rozciągają się od brzegu lokalnych sieci po chmury obliczeniowe. Proponowane rozwiązania zapewniają nie tylko ochronę dla przechowywanych danych oraz zabezpieczają ich transfer, ale także gwarantują spójność danych, bezpieczną synchronizację i pozwalają objąć ochroną urządzenia wykorzystywane przez pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie, z uwzględnieniem modelu BYOD.

Bezpieczeństwo w chmurze publicznej

Rozwiązania zapewniające kompletną ochronę danych, aplikacji i całych środowisk w chmurze, w dowolnym modelu cloud – IaaS, PaaS czy SaaS, zarządzanie konfiguracją systemów, wykrywanie zagrożeń, analityka predykcyjna oraz zautomatyzowane reagowanie na incydenty. Uwzględniają regulacje prawne, umożliwiają prostą integrację z istniejącymi systemami bezpieczeństwa dla infrastruktury tradycyjnej i zapewniają wysoką wydajność nie ograniczając użytkowników systemów chmurowych.

Doświadczenie

Sektor finansowy: nowoczesne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa

Od projektu do wdrożenia – zaawansowany system zabezpieczenia wewnętrznej komunikacji w instytucji finansowej oparty o technologię firmy Fortinet. Zaawansowane urządzenia modularne FortiGate serii 7000 wzbogacone o licencje rozszerzające funkcjonalność. Dedykowana konsola zarządzania FortiManager ułatwiła utrzymanie systemu oraz prowadzenie repozytorium konfiguracji.

Columbus Pro: bezpieczna platforma komunikacyjna

Zabezpieczenie transferu danych i dokumentów wewnątrz organizacji oraz poza nią – bezpieczna platformę wymiany informacji umożliwiająca nieograniczona współpracę rozproszonych zespołów bez ryzyka, że treść korespondencji zostanie ujawniona.

Oney Finance: bezpieczne środowisko pracy oparte na Microsoft SharePoint Online

Środowisko sprzedaży usług bankowych zbudowane w trybie ekspresowym od podstaw, z wykorzystaniem zasobów Azure dla klienta, który nie posiadał własnej infrastruktury informatycznej. Uzupełnieniem dla środowiska biznesowego jest środowisko infrastrukturalne, w tym rozwiązanie zarządzania tożsamością oraz antywirusowe. Nad poprawnym działaniem systemu czuwają mechanizmy takie jak Azure Monitoring oraz Azure Log Analytics. Projekt uwzględniał przyszły wzrost zapotrzebowania na zasoby i wszystkie regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych. Zastosowane zwirtualizowane komponenty infrastruktury bezpieczeństwa obejmowały m.in. system Next Generation Firewall w modelu Bring Your Own License oraz systemu Web Application Firewall dla środowiska frontend.

Zobacz także

Zapewnienie ciągłości działania

Kompleksowa oferta wsparcia dla biznesu.

>

Optymalizacja kosztów i ryzyka operacyjnego IT

Nowoczesne, zautomatyzowane produkty i usługi IT.

>