Optymalizacja kosztów i ryzyka operacyjnego IT

Stock market chart. Big Data. Business Graph. Investment graph. Abstract financial chart. 3D rendering.

Proste ograniczanie kosztów nie rozwiązuje dzisiaj już wszystkich problemów. Chcąc zwiększać wydajność i osiągać lepsze rezultaty trzeba poszukiwać lepszych rozwiązań w obszarze technologii.

Wyzwania

 • Jak automatyzować procesy wykrywania i monitorowania infrastruktury oraz zapewniać zgodności licencyjną i ciągłości działania?
 • Jak kontrolować posiadaną infrastrukturę i utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa informatycznego w obliczu rosnącej złożoności i różnorodności środowisk informatycznych, a także popularyzacji DevOps i chmury obliczeniowej?
 • Jak zyskać pełen obraz sytuacji i wiedzę na temat komponentów składających się na świadczone usługi biznesowe?
 • Jak zredukować ryzyko operacyjne i zapewnić ciągłość działania, żeby utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku?
 • Jak monitorować utylizację zainstalowanego oprogramowania i bardziej efektywnie wykorzystać zakupione licencje a przy tym lepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę?
 • Jak zmniejszyć ryzyko kar spowodowanych brakiem zgodności licencyjnej w przypadku audytu?

Odpowiedź

 • Automatyzacja oznacza zmniejszenie ryzyka i optymalizację kosztów
 • Kompletne rozwiązania IT w postaci usług zapewniają pełną przejrzystość, wyższy poziom bezpieczeństwa i eliminują tzw. Shadow IT
 • Zestaw kompleksowych usług w zakresie zarządzania przekłada się na racjonalizację ponoszonych kosztów i otwiera nowe możliwości w zakresie rozwoju środowiska
 • Zweryfikowane procesy zarządzania konfiguracją oraz pełna kontrola nad powiązanymi bazami informacji
 • Lepsze wykorzystanie zakupionych licencji na oprogramowanie, większa kontrola nad budżetem inwestycyjnym IT
 • Pełna kontrola nad wykorzystywaną w firmie infrastrukturą i licencjami na oprogramowanie

Rozwiązanie

Wsparcie operacyjne realizowane z zastosowaniem Service Desk

Optymalizacja kosztów dzięki zastosowaniu automatycznych narzędzi realizujących i monitorujących efektywne procesy. W ramach tych usług dokonuje się analizy i opisuje procesy, a następnie dokonuje optymalizacji lub projektuje się je od nowa. W kolejnym kroku wdrażane są narzędzia a procesy implementowane. Wreszcie zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami funkcje narzędzi są modyfikowane lub rozwijane są nowe funkcjonalności.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym poprzez wykrywanie i monitorowanie infrastruktury IT i zgodności licencyjnej

Weryfikacja i implementacja procesów zarządzania konfiguracją oraz procesów, które korzystają z informacji tam zebranych. Ostatecznym efektem jest wyeliminowanie ryzyka operacyjnego.

Dostarczanie IT w modelu usługowym

End User Computing as a Service, czyli usługa w formie kompletnego rozwiązania: stanowisko pracy komputerowej wraz z całą obsługą w okresie trwania umowy (w tym instalacja, konfiguracja, aplikacje biurowe, serwis i wsparcie użytkowników – helpdesk).

Zarządzanie kosztem i cyklem życia urządzeń końcowych użytkownika

Zestaw kompleksowych usług obejmujący ustalenie potrzeb i zaprojektowanie rozwiązań, planowanie i optymalizowanie inwestycji, konfigurowanie urządzeń końcowych do pracy w środowisku IT, wdrożenie i optymalizacja rozwiązań, utrzymanie i serwis, wymiana urządzeń na nowe i utylizacja starego sprzętu.

Automatyzacja procesów biznesowych dzięki Robotic Process Automation

Automatyzacja procesów biznesowych w celu uwolnienia czasu pracowników od nudnych, monotonnych zadań, zmniejszenia ilości błędów, a co za tym idzie zwiększeniu przychodów i ograniczeniu kosztów.

Zobacz więcej w naszej specjalnej strefie RPA na portalu www.hybrydoweit.pl 

Testowanie bezpieczeństwa aplikacji (SAST, DAST)

Odpowiednie testowanie wspomagane dedykowanymi rozwiązaniami Micro Focus Fortify pozwala m.in. na minimalizację ryzyka kar za wyciek danych spowodowany błędami bezpieczeństwa w produkowanych aplikacjach. Usługa obejmuje wykonywanie zarówno testów statycznych jak i testów dynamicznych.

Doświadczenie

PT Dystrybucja

Outsourcing wydruku dla jednego z największych ogólnokrajowych dystrybutorów produktów FMCG w Polsce. Najważniejsze osiągnięte korzyści to stałe, przewidywalne koszty utrzymania floty drukującej a także ogromne oszczędności. Obniżenie kosztu wydrukowanej strony o zaledwie kilka groszy przekłada się na redukcję kosztów o setki tysięcy złotych. W przypadku PT Dystrybucja już w na pierwszym etapie projektu roczne oszczędności wyniosły pół miliona złotych. Powiększały się one w kolejnych latach, kiedy w dalszym ciągu optymalizowano dostarczone rozwiązanie. Zarazem udało się przyspieszyć i zwiększyć niezawodność niektórych procesów biznesowych, np. odpraw samochodów odjeżdżających z towarami.

Greenyard Logistics

Kompleksowe usługi Betacom w druku, kopiowania i przetwarzania obrazu zapewniły polskiemu oddziałowi światowego lidera rynku świeżych warzyw i owoców wysoki poziom efektywności ekonomicznej związanej z wykorzystaniem papieru i materiałów operacyjnych a także pozwoliły zoptymalizować koszty operacyjne. Firma dysponuje przy tym precyzyjnymi informacjami ile kosztuje każda strona oraz jakie istnieją możliwości w zakresie zmniejszenia tego kosztu.Dzięki outsoucringowi wydruku pracownicy firmy mogli w pełni skoncentrować na obsłudze i doskonaleniu kluczowych procesów.

PROFiM

Jeden z czołowych producentów na rynku krzeseł biurowych w Europie postawił na outsourcing wydruku, żeby wyeliminować utrudnienia i przerwy w produkcji wynikające z awarii urządzeń drukujących. Problem udało się rozwiązać bez dokonywania inwestycji kapitałowych. Dodatkowo udało się ograniczyć koszty, zużycie papieru i materiałów eksploatacyjnych a przy tym zyskać komfort i prawdziwą wygodę. Betacom zapewnia wszystkie materiały, części i serwis na czas – dzięki temu chroniona jest ciągłość procesów biznesowych Profim, a pracownik odpowiedzialny wcześniej za utrzymanie floty drukarek ma dzisiaj inne zadania koncentrujące się na wspieraniu biznesu i może skupić się na projektach o znaczeniu strategicznym.

Zobacz także

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Pewnie i bezpiecznie – we własnym centrum danych oraz chmurze.

>

Zapewnienie ciągłości działania

Kompleksowa oferta wsparcia dla biznesu.

>