Human Capital Management

Business team celebrating a good job in the modern office

Cyfrowa transformacja jest napędzana przez nowe technologie. Jednak prawdziwym motorem zmian są ludzie. To właśnie oni stanowią prawdziwą przewagę konkurencyjną. Rekrutacja i pozyskiwanie talentów, a następnie ich rozwój i motywowanie to jedne z głównych wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiaj firmy. Zarządzaj talentami i skutecznie odpowiadaj na zmieniające się potrzeby pracowników, nowe wymagania biznesu oraz reaguj na pojawiające się wyzwania.

Wyzwania

 • Jak pozyskiwać i rozwijać talenty oraz zmniejszać rotację pracowników, żeby zwiększać innowacyjność i poprawiać wyniki biznesowe?
 • Jak wykorzystać nowoczesne narzędzia do zarządzania talentami i sukcesją?
 • Jak w sposób formalny a także przy pomocy metod nieformalnych wspierać kulturę edukacyjną i zapewniać pracownikom dostęp do wiedzy?
 • Jak sprawić, żeby pracownicy chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem?
 • Jak w poszukiwaniu większej produktywności stymulować i zwiększać zaangażowanie pracowników?
 • Jak kreować inspirujących przywódców i zaspokajać potrzeby oraz wymagania współczesnych pracowników?
 • Jak uwzględnić potrzeby wielu pokoleń, w tym millenialsów, którzy wkrótce dominować będą na rynku pracy?

Odpowiedź

 • Pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich dzięki skutecznej rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Wzrost zaangażowania pracowników i budowanie ich lojalności
 • Zmniejszenie kosztów szkoleń i ułatwienie adaptacji nowych pracowników
 • Wprowadzenie jednolitego standardu pracy i stworzenie bazy wiedzy/platformy wymiany doświadczeń
 • Organizacja wielokanałowej komunikacji firmowej, które wspiera współpracę i funkcjonowanie zespołów
 • Dostarczanie wiedzy na czas, dostarczenie narzędzi umożliwiających ciągłe zdobywanie wiedzy i umiejętności, wymianę doświadczeń
 • Kształtowanie inspirujących przywódców i tworzenie środowiska pracy wyzwalającego potencjał jednostek i zespołów

Rozwiązanie

Kompletne, zintegrowane rozwiązanie wspierające pozyskiwanie talentów, naukę i rozwój

Nowoczesna samoobsługowa platforma Human Capital Management pozwala w sposób formalny a także przy pomocy metod nieformalnych wspierać kulturę edukacyjną i zwiększać zaangażowanie pracowników. Umożliwia pozyskiwanie i zarządzanie talentami oraz sukcesją, które wykorzystują nowoczesne narzędzia i uwzględniają potrzeby wielu pokoleń, w celu zwiększania innowacyjności i poprawiać wyniki biznesowe. Daje przy tym możliwość łatwego i szybkiego sposobu uzyskiwania dostępu do informacji przy użyciu dowolnego urządzenia.

Oferujemy efektywną metodykę pracy opartą na sesjach prototypowania, która skraca czas przygotowania i udostępnienia produkcyjnego platformy. Sesje prototypowania prowadzone są przez doświadczonych analityków i konsultantów Betacom. Ich produktem jest dokumentacja procesów zrealizowana w metodykach UML, BPMN oraz konfiguracja procesów w dedykowanym środowisku preprodukcyjnym.

Konsultanci Betacom podpowiadają, które funkcje warto platformy uruchomić oraz skonfigurują ustawienia systemu tak aby wdrażane procesy efektywnie i intuicyjnie wspierały potrzeby biznesowe.

W efekcie menedżerowie zyskują narzędzia wspierające zarządzanie informacjami dotyczącymi zarządzania talentami oraz właściwego ich wykorzystania w celu monitorowania trendów panujących zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Doświadczenie

Betacom S.A. posiada kilkunastoletnie, potwierdzone wieloma wdrożeniami doświadczenie w obszarze HCM.

Współpraca ze światowymi liderami rynku rozwiązań zarządzania wiedzą oraz doświadczony zespół analityków i konsultantów pozwalają na mierzenie się z najbardziej skomplikowanymi projektami – Betacom ma na swoim koncie implementację platform zarządzania procesami HR w kilkunastu największych organizacjach w Polsce, wdrożenia systemów efektywnego zarządzania zadaniami oraz wynagradzania promującego zaangażowanie i kreatywność dla najważniejszych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku.

Zespół specjalistów HCM Betacom opracowywał także moduły promujące kulturę ciągłego feedbacku i wsparcia menedżerów, wielowymiarowe systemy oceny pracowników (kompetencje, wydajność, potencjał, etc.) i promocji talentów dla największych firmach sektora finansów. W projektach wykorzystywano sztuczną inteligencję i technologie kognitywne w obszarach HR.

Zobacz także

Enterprise Content Management

Zarządzanie wiedzą pozwala osiągać więcej.

>