Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

11/2004 - Betacom przychody w marcu 20 kwietnia 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w marcu 2005 roku przychody  Spółki wyniosły 4,7mln  zł.Jednocześnie Zarząd informuje, że w okresie od stycznia do marca 2005 roku przychody ze sprzedaży...

71/2004 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 31 grudnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy w dniu 29 grudnia 2004 r. z firmą z branży transportowej na kwotę brutto 0,9 mln zł. Umowa dotyczy sprzedaży...

70/2004 - Betacom SA podłączenie do systemu ESPI 31 grudnia 2004

Zgodnie z § 10 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ("ESPI") (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2004 Dyrektora Generalnego Urzędu Komisji Papierów Wartościowych...

69/2004 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 23 grudnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 23 grudnia 2004 dwóch podpisanych umów od klienta z branży telekomunikacyjnej na łączną kwotę brutto 1,9 mln zł....

68/2004 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 23 grudnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2004 podpisanych umów od klienta z branży telekomunikacyjnej na łączną kwotę brutto 3,2 mln...

67/2004 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 23 grudnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2004 umowy z klientem z branży transportowej na kwotę brutto 8,1 mln zł. Zamówienie dotyczy dostawy...

66/2004 - Betacom przychody w listopadzie 21 grudnia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w listopadzie przychody Spółki wyniosły 5,4 mln co oznacza wzrost  w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 76,7%.Narastająco...

64/2004 - Betacom SA nabycie akcji spółki przez członka zarządu 15 grudnia 2004

Zarząd Betacom S.A informuje, że w dniach 10, 13 i 14 grudnia 2004r. Członek Zarządu BETACOM S.A. Artur Jurski dokonał transakcji nabycia akcji na okaziciela Spółki Betacom S.A. Łączna ilość...

63/2004 - Betacom przychody w październiku 22 listopada 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w październiku przychody Spółki wyniosły 3,2 mln co oznacza spadek w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,0%Narastająco...

62/2004 - Betacom SA realizacja znaczących umów 17 listopada 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu w dniu 16 listopada 2004 zamówienia z instytucji finansowej na kwotę brutto 1,1 mln zł. Zamówienie dotyczy dostawy...

61/2004 - Korekta Raportu Kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2004/2005 5 listopada 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że przyczyną korekty jest błąd techniczny w raporcie kwartalnym S.A.-Q 2/2004Korekta danych dotyczy tabeli " Wybrane dane finansowe ‘’

59/2004 - Betacom SA podpisanie znaczących umów 25 października 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 25 października 2004r. umowy z firmą z sektora przemysłowego na kwotę brutto w wysokości 10,8 mln zł.Kryterium...

58/2004 - Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A. 22 października 2004

Jednocześnie Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Betacom S.A. w dniu 21 października 2004 r. powołała w skład Zarządu Pana Artura Jurskiego.Życiorys nowego członka Zarządu :Artur...

57/2004 - Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A. 22 października 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Betacom S.A. w dniu 21 października 2004 r. odwołała z funkcji Członka Zarządu Pana Jarosława Gutkiewicza.Rada Nadzorcza przyjęła złożoną przez...

56/2004 - Betacom przychody we wrześniu 20 października 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje , że we wrześniu przychody Spółki wyniosły 6,0 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 27%Narastająco...

55/2004 - Betacom SA podpisanie znaczących umów 11 października 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 8 października 2004r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę brutto w wysokości...

54/2004 - Betacom przychody w sierpniu 20 września 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w sierpniu przychody Spółki wyniosły 3,9 mln co oznacza spadek  w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,9 %Narastająco...

53/2004 - Betacom SA zawarcie znaczącej umowy 17 września 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu i otrzymaniu w dniu 17 września 2004 r. umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" na łączną kwotę brutto w...

52/2004 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej o 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 roku 16 września 2004

Zarząd Betacom S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej o 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A., które odbyło się w dniu 10 września 2004 roku...

51/2004 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 50/2004 dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Betacom S.A. 16 września 2004

Ze względu na błąd pisarski w raporcie bieżącym nr 50/2004, Zarząd Betacom S.A. informuje, że sprostowaniu ulega życiorys Andrzeja Markiewicza nowego członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.:"Andrzej...

50/2004 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 13 września 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 r. odwołało z Rady Nadzorczej:1. Andrzeja Wysockiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej2. Halinę...

49/2004 - Treść podjętych uchwał ZWZ 13 września 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. w dniu 10 września 2004 r. podjęło następujące uchwały:Uchwała nr 1Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A.w sprawie...

48/2004 - Betacom SA zawarcie znaczących umów 8 września 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 7 września 2004 r. 2 umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na łączną kwotę brutto w wysokości 1.6 mln...

47/2004 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 września 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A. zwołanym na dzień 10 września 2004 r. (piątek), na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w...

46/2004 - Doprecyzowanie porządku obrad ZWZ 1 września 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Uchwałą Zarządu podjętą w dniu 01.09.2004r. doprecyzowuje punkt 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Betacom S.A. zwołanego na dzień 10 września 2004...

45/2004 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01-04-2003 do 31-03-2004 26 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje w uzupełnieniu do Raportu rocznego SA-R 2004, Sprawozdanie Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu :    Warszawa, dnia 20 sierpnia  2004 rokuDo:Walnego Zgromadzenia...

44/2004 - Korekta Raportu Rocznego SA-R 2004 23 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację , że przyczyną korekty jest błąd techniczny w Raporcie Rocznym SA-R 2004 w tabeli Wybrane Dane Finansowe. W pozycji  III Zysk (strata )...

43/2004 - Betacom SA realizacja znaczących umów 23 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o realizacji umów dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę brutto 3,6 mln zł.Kryterium...

42/2004 - Informacja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej 21 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Sprawozdanie Roczne SA-R MM 2003 nie zawiera dokonanej przez Radę Nadzorcza oceny sytuacji Spółki.Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie  opublikowane na 15 dni przed...

41/2004 - Betacom przychody w lipcu 20 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w lipcu przychody Spółki wyniosły 7,4 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 107%.Narastająco przychody...

40/2004 - Korekta Raportu bieżącego nr 39/2004 11 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że przyczyną korekty jest błąd techniczny w dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Zarząd spółki pod firmą...

39/2004 - Betacom SA termin i porządek obrad ZWZA 11 sierpnia 2004

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. ("Betacom") z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. art. 399 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10...

38/2004 - Korekta raportu okresowego SA-Q 1/2004 5 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że  przyczyną korekty jest błąd techniczny polegający na ominięciu w komentarzu do sprawozdania finansowego  Betacom S.A. za I...

37/2004 - Betacom SA zawarcie znaczących umów 2 sierpnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymaniu w dniu 2 sierpnia 2004 r. 2 zamówień z firmy PKP Informatyka Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 1.612 tys....

35/2004 - Betacom przychody w czerwcu 30 lipca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w czerwcu przychody Spółki wyniosły 5,2 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 86%Narastająco przychody...

36/2004 - Betacom SA zawarcie znaczącej umowy 29 lipca 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zawarciu w dniu 29 lipca 2004 r. umowy z firmą IBM Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 4.052.876 złotych. Kryterium...

34/2004 - Zawarcie znaczących umów w Betacom S.A. 1 lipca 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2 umów z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 3.177.307 złotych....

33/2004 - Betacom przychody w maju 18 czerwca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w maju przychody Spółki wyniosły 2,9 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 53%Narastająco przychody...

32/2004 - Betacom przychody w kwietniu 20 maja 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w roku obrotowym 01.04.2004r - 31.03.2005r będzie podawał do publicznej wiadomości informację o osiąganych przychodach w terminie około 20-go następnego miesiąca...

31/2004 - Prognozy wyników 11 maja 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w roku obrotowym od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Spółka planuje osiągnięcie następujących wyników finansowych:(w tys. zł)     1.04.2004 do...

30/2004 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 28 kwietnia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2004 roku Rada Nadzorcza uchwałą podjęła decyzję o wyborze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do...

29/2004 - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2005 roku 28 kwietnia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2005 roku.Raporty kwartalne:IV kwartał roku obrotowego...

28/2004 - Korekta prognozy wyników 2 kwietnia 2004

Zarząd Betacom S.A. po dokonaniu bieżącej oceny stanu realizacji prognoz informuje, że w roku obrotowym od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku Spółka planuje osiągnięcie: przychodów ze...

27/2004 - Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 29 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2004 roku otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("ING TFI") zawiadomienie w trybie art. 147 ust. 1 pkt. 1)...

26/2004 - Zawarcie znaczącej umowy 29 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2004 roku Spółka zawarła umowę z odbiorcą z branży energetycznej.Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie macierzy SAN.Wynagrodzenie...

25/2004 - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 26 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Advanced Technologies Investors S.A. z siedzibą w Warszawie ("ATI S.A.") zawiadomienie w trybie art. 147 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21...

24/2004 - Rejestracja akcji serii G Betacom S.A. w KDPW 23 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 123/04 z dnia 23 marca 2004 roku do depozytu przyjęto 70.000 akcji zwykłych na...

23/2004 - Rejestracja akcji serii F Betacom S.A. w KDPW 23 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 123/04 z dnia 23 marca 2004 roku do depozytu przyjęto 100.000 akcji zwykłych na...

3/2004 - Zmiany do prospektu emisyjnego Betacom S.A. 21 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą zmianę do prospektu emisyjnego Spółki.W Rozdziale V dodaje się nowy punkt 8.16. o brzmieniu:8.16. Umowa przelewu wierzytelnościUmowa...

22/2004 - Zamiar sprzedaży akcji serii D przez Advanced Technologies Investors S.A. 17 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Advanced Technologies Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki posiadającego 420.000 akcji zwykłych na okaziciela...

21/2004 - Przyjęcie akcji serii E Betacom S.A. do depozytu w KDPW 17 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 111/04 z dnia 17 marca 2004 roku - z dniem 19 marca 2004 roku do depozytu przyjętych...

20/2004 - Ustalenie daty pierwszego notowania akcji na GPW 16 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 66/2004 z dnia 16 marca 2004 roku ostatni dzień notowania 450.000 praw do nowych akcji...

7/2004 - Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E 6 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2004 r., na podstawie wyników księgi popytu, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii E w Publicznej Ofercie na 28,00 zł za jedną akcję.W procesie...

19/2004 - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, F oraz G 5 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 04 marca 2004 roku zostało zarejestrowane przez sąd podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, F oraz G.W związku z powyższym...

18/2004 - Ustalenie daty pierwszego notowania na GPW 27 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 57/2004 z dnia 27 lutego 2004 roku do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie:    *...

17/2004 - Rejestracja PDA Betacom S.A. w KDPW 27 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 80/04 z dnia 26 lutego 2004 roku do depozytu przyjęto 450.000 praw do akcji zwykłych na...

16/2004 - Rejestracja akcji serii A,B,C i D Betacom S.A. w KDPW 20 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje , że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 64/04 z dnia 19 lutego 2004 roku , Spółce nadany został statut uczestnika KDPW w...

15/2004 - Polityka w zakresie zaliczek i pożyczek 20 lutego 2004

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku, Zarząd Betacom S.A. informuje, że na dzień 20 lutego 2004 roku Spółka nie udzieliła pożyczek Członkom Zarządu i Rady...

14/2004 - Polityka w zakresie zaliczek i pożyczek 19 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że wartość niespłaconych zaliczek udzielonych przez Spółkę Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 19 lutego 2004 roku wynosi 144.115,79 zł. Członkowie...

13/2004 - Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW 19 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Giełdy nr 1/1019/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczone zostały...

12/2004 - Uruchomienie elektronicznego systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych - Emitent 19 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.02.2004 r. został ostatecznie wdrożony i uruchomiony elektroniczny system przekazywania raportów bieżących i okresowych - Emitent.W związku...

11/2004 - Przydział Akcji serii G Betacom S.A. 17 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2004 roku dokonał przydziału akcji serii G Spółki.Subskrypcja akcji serii G została otwarta i zamknięta 17 lutego 2004 roku.Zapisy przyjmowane były...

10/2004 - Przydział Akcji serii F Betacom S.A. 17 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2004 roku dokonał przydziału akcji serii F Spółki.Subskrypcja akcji serii F została otwarta i zamknięta 13 lutego 2004 roku.Zapisy w przyjmowane...

9/2004 - Zmiany do prospektu emisyjnego Betacom S.A. 16 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą zmianę do prospektu emisyjnego Spółki.W Rozdziale V dodaje się nowy punkt 8.17. o brzmieniu:"8.17. Umowa nr 5/DI/2004Umowa zawarta w...

8/2004 - Przydział Akcji serii E Betacom S.A. 12 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2004 roku dokonał przydziału akcji serii E Spółki.Subskrypcja akcji serii E została otwarta 2 lutego 2004 roku i zamknięta 11 lutego 2004 roku....

6/2004 - Zmiana do prospektu emisyjnego - zawarcie umowy o subemisję usługową akcji Serii G 6 lutego 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2004 roku podpisana została umowa o subemisję usługową akcji serii G Spółki z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie. W...

5/2004 - Ustalenie przedziału cenowego Akcji Serii E 30 stycznia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 30 stycznia 2004 roku, cena emisyjna akcji serii E Spółki mieścić się będzie w przedziale od 24 zł do 28 zł za jedną...

4/2004 - Deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 26 stycznia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Spółka deklaruje przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego, za wyjątkiem zasady nr 6, 9, 10 oraz 20.Spółka Betacom S.A. przedstawia poniżej komentarz do...

2/2004 - Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2004 roku 21 stycznia 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2004 roku.Raporty kwartalne: III kwartał 2003/2004: 29 stycznia...

1/2004 - Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG 21 stycznia 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakty Spółki z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych jest Pani Anna...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij