Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

14/2010 - Rozwiązanie umowy połączeniowej spółek EO NETWORKS S.A. oraz BETACOM S.A. zawartej 15 lutego 2010r. wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 24 sierpnia 2010r. 5 stycznia 2011

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. na mocy którego strony zgodnie postanawiają o rozwiązaniu umowy...

13/2010 - Betacom - Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia Betacom SA z EO Networks SA 22 grudnia 2010

Zarząd Betacom SA w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje, sporządzoną zgodnie z wymogami art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania...

12/2010 - BETACOM - Podpisanie umowy znaczącej 28 października 2010

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz...

11/2010 - Betacom - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 8 października 2010

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 06 października 2010r. dokonała wyboru MDDP AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4 jako podmiotu uprawnionego do...

10/2010 - Betacom SA - Przyjęcie i podpisanie planu połączenia Betacom S.A. z EO Networks S.A. 31 sierpnia 2010

Zarząd spółki Betacom S.A. („Betacom”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2010 r. przyjęto i podpisano plan połączenia Betacom S.A. („Spółka Przejmująca”) z EO Networks S.A. z siedzibą w...

9/2010 - Betacom SA - Zmiany w składzie Zarządu Betacom SA 25 sierpnia 2010

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

8/2010 - Betacom SA - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 sierpnia 2010 roku 25 sierpnia 2010

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

7/2010 - Betacom SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2010 roku 25 sierpnia 2010

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 24 sierpnia 2010 roku1.Jarosław Gutkiewicz...

6/2010 - Betacom SA - Podpisanie aneksu do umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 24 sierpnia 2010

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2010 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. o której Spółka pisała w raporcie bieżącym nr 4/2010 z 15...

5/2010 - Betacom S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom SA na dzień 24 sierpnia 2010 roku wraz z projektami uchwał 21 lipca 2010

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...

4/2010 - Betacom - Podpisanie umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 15 lutego 2010

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A. Umowa została sygnowana przez członków Zarządu i akcjonariuszy EO...

3/2010 - Betacom - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 1 lutego 2010

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu  1 lutego 2010r. umowy przez "Konsorcjum Instytutu Edukacji Interaktywnej estakada.pl Sp. z o.o. (lider Konsorcjum). i...

2/2010 - Betacom SA - Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r. 22 stycznia 2010

Zarząd Betacom S.A. działając na podstawie § 100 ust. 1 oraz par. 101 ust. 2 i par. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

1/2010 - Betacom SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku 22 stycznia 2010

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2009 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij