Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

9/2005 - Betacom S.A. - Przychody w lutym 21 marca 2009

Zarząd Betacom S.A. informuje,  że w lutym przychody Spółki wyniosły 4,7 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,0 %Narastająco przychody...

45/2005 - Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę Zarządzającą 28 grudnia 2005

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27.12.2005 r. otrzymał, w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie o zbyciu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w...

44/2005 - Betacom S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobą Zarzadzajacą. 28 grudnia 2005

Betacom S.A. informuje, że w dniu 27.12.2005 r. otrzymał od osoby Zarządzającej zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji emitenta w trybie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie...

43/2005 - Betacom S.A. otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowe 20 grudnia 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 30.11.2005 r. do 20.12.2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

42/2005 - Betacom S.A. otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej. 29 listopada 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 18.11.2005 r. do 29.11.2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

41/2005 - BETACOM SA umowa z CDM PEKAO S.A. 18 listopada 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2005 roku zawarł z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. umowę na sprzedaż rozwiązania informatycznego wraz z usługami serwisowymi.Wartość...

40/2005 - BETACOM SA otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej. 17 listopada 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 22.10.2005 r. do 17.11.2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę...

2005-11-07 - Sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego 2005/2006. 7 listopada 2005

W dniu 4 listopada 2005r. Betacom S.A. opublikował sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2005 do 31 marca 2006 roku.Sprawozdanie znajduje się w sekcji Raporty okresowe

39/2005 - BETACOM SA sprostowanie raportu bieżącego nr 38/2005 dotyczącego otrzymania zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej. 24 października 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 38/2005 wartość otrzymanych zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w PLN została podana w kwocie netto (956.118,17 Euro netto) a nie jak z...

38/2005 - Betacom S.A. otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowej. 21 października 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że do dnia 21 października 2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto...

37/2005 - Betacom S.A. nabycie przez członka zarządu akcji serii G w ramach programu motywacyjnego 11 października 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Panu Arturowi Jurskiemu - Członkowi Zarządu Spółki Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA pełniący funkcję subemitenta usługowego akcji serii G przydzielił...

36/2005 - Betacom S.A. przydział akcji serii G przez subemitenta w ramach programu motywacyjnego 11 października 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 10 października 2005r. -Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA pełniący funkcję subemitenta usługowego akcji serii G przydzielił 56 000 akcji zwykłych...

35/2005 - Betacom S.A. uzupełnienie raportu 26/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy. 7 października 2005

W związku z zakończeniem terminu opóźnienia przekazania informacji do publicznej wiadomości,  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku, Zarząd Betacom S.A. informuje,...

34/2005 - Decyzja WZA Betacom S.A. o wypłacie dywidendy 26 września 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2004 do 31.03.2005 r.,  zgodnie z Uchwałą nr 2/IX/2005 Walnego...

33/2005 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r. 26 września 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005...

32/2005 - Treść uchwał podjętych na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r. 26 września 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r.Uchwała nr 1/IX/2005Zwyczajne Walne...

31/2005 - Betacom S.A. umowa ramowa TPSA 12 września 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 12 września 2005 roku zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.) Umowę Ramową na dostawę produktów lub usług informatycznych przez Betacom S.A. dla TP...

30/2005 - Betacom S.A. decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy 5 września 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.09.2005 r. Rada Nadzorcza Betacom S.A. podjęła uchwałę, iż będzie wnioskowała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział...

29/2005 - Betacom S.A. WZA projekty uchwał 5 września 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości szczegółowy porządek obrad ZWZA oraz treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

28/2005 - Betacom S.A. powołanie Członków Zarządu Betacom S.A. na nową kadencję. 5 września 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 2 września 2005 roku Rada Nadzorcza Betacom S.A., działając na podstawie § 368 k.s.h. oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, postanowiła:1. Uchwałą nr 13/2005...

27/2005 - Betacom S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej Betacom S.A. 5 września 2005

Zarząd Betacom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Betacom S.A. w 2004 roku, zawierające ocenę sytuacji Spółki.Podstawa prawna:Art. 81 ust. 1 pkt.2 Ustawy PPO

26/2005 - Betacom S.A. wybór biegłego rewidenta 5 września 2005

Zarząd Betacom S.A. zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02.09.2005 r. dokonała wyboru BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, jako podmiotu uprawnionego do badania...

24/2005 - Betacom SA podpisanie znaczących umów 24 sierpnia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 sierpnia 2005 r. Spółka otrzymała podpisane umowy z firmą z sektora telekomunikacyjnego na kwotę brutto 475 467,30 EUR (słownie:...

22/2005 - Betacom SA umowa o kredyt bankowy 23 sierpnia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 sierpnia 2005 r. Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Pięknej 20, umowę o kredyt...

21/2005 - Betacom S.A. zwołanie WZA 11 sierpnia 2005

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26...

20/2005 - Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy 5 sierpnia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 4 sierpnia 2005 r. umowy sprzedaży z firmą z branży technologicznej na łączną kwotę brutto w wysokości 19,4 mln...

20/2005 - Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy 5 sierpnia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 4 sierpnia 2005 r. umowy sprzedaży z firmą z branży technologicznej na łączną kwotę brutto w wysokości 19,4 mln...

19/2005 - Betacom S.A. zawarcie znaczącej umowy 21 lipca 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 20 lipca 2005r. umowy z PKP Informatyka Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 2,1 mln złotych. Kryterium...

18/2005 - Betacom S.A. nabycie akcji przez członka zarządu 18 lipca 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Mirosław Załęski - Prezes Zarządu Spółki w wyniku transakcji zakupu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył w dniach 13-15 lipca 2005 roku...

17/2005 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 14 lipca 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 13 lipca 2005 r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę brutto w wysokości 1,1...

16/2005 - Deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 5 lipca 2005

ZASADY OGÓLNEI. Cel spółkiPodstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z...

15/2005 - Betacom SA podpisanie znaczących umów 29 czerwca 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2005r. dwóch umów z PKP Informatyka Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 3.9 mln złotych....

14/2005 - Betacom SA zawarcie znaczącej umowy 24 czerwca 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 23 czerwca 2005 r. umowy z firmą z branży technologicznej na łączną kwotę brutto w wysokości 13,0 mln złotych....

13/2005 - BETACOM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 5 maja 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 4 maja 2005 roku Rada Nadzorcza uchwałą podjęła decyzję o wyborze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do...

12/2005 - Nabycie akcji Betacom S.A. przez Członka Zarządu 25 kwietnia 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Artur Jurski - Członek Zarządu Spółki w wyniku transakcji zakupu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył w dniach 20-22 kwietnia 2005 roku...

10/2005 - Betacom SA umowa o linię kredytowo-gwarancyjną 23 marca 2005

W związku z dynamicznie zwiększającą się sprzedażą i koniecznością wystawiania gwarancji bankowych dla Klientów Betacom Zarząd BETACOM S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2005 r. Spółka...

8/2005 - Betacom podpisanie znaczącej umowy 15 marca 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 14 marca 2005 umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. na kwotę brutto 1,9 mln zł. Zamówienie dotyczy...

7/2005 - Betacom przychody w styczniu 18 lutego 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w styczniu przychody Spółki wyniosły 10,5 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 89,8%.Narastająco...

6/2005 - Terminy przekazywania raportów okresowych 9 lutego 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, o następujących terminach przekazywania raportów okresowych w 2005 roku:Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005 roku: 1 lipca  2005 rokuRaport...

5/2005 - Betacom SA zbycie znacznego pakietu akcji 25 stycznia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2005r. zawiadomienia od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zbyciu akcji, w wyniku którego...

4/2005 - Betacom SA podpisanie znaczących umów 21 stycznia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 20 stycznia 2005r. aneksu do umowy z firmą informatyczną na kwotę brutto 1,3 mln zł.Umowa dotyczy rozbudowy systemu...

3/2005 - Betacom przychody w grudniu 21 stycznia 2005

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w grudniu przychody Spółki wyniosły 33,1 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 115,5 %.Narastająco...

2/2005 - Betacom SA podpisanie znaczących umów 20 stycznia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 18 stycznia 2005r. umowy z firmą Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 6,3 mln...

1/2005 - Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy 6 stycznia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 5 stycznia 2005r. zamówienia od firmy informatycznej na realizację dostawy dla klienta z sektora przemysłowego na...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij