Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

23/2009 - BETACOM - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 4 listopada 2009

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03 listopada 2009r. dokonała wyboru MDDP AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4 jako podmiotu uprawnionego do...

19k/2009 - BETACOM - Wybór członków Rady Nadzorczej Betacom SA na nową kadencję – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2009 28 października 2009

W uzupełnieniu załączników do raportu bieżącego nr 19/2009 z dnia 28 września 2009 roku, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje poniżej informacje dot. działalności prowadzonej przez nowopowołanych...

2K/2009 - Betacom - Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r. 19 października 2009

Zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych - Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnegoza drugi kwartał roku...

22/2009 - BETACOM - Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 14 października 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 14 października 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym spółki z grupy TOTMES S.A. zwiększyły dotychczasowy...

21k/2009 - BETACOM - Korekta raportu nr 21/2009 - zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 12 października 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że z powodu omyłki pisarskiej raport bieżący nr 21/2009 z dnia 6 października 2009 roku nie zawierał jego pełnej treści. W związku z powyższym poniżej w ramach...

21/2009 - Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM SA posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES SA 6 października 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 6 października 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym spółki z grupy TOTMES S.A. zwiększyły dotychczasowy...

20/2009 - BETACOM - Decyzja o wypłacie dywidendy 28 września 2009

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

19/2009 - BETACOM - Wybór członków Rady Nadzorczej Betacom SA na nową kadencję. 28 września 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem kadencji powołało na nową pięcioletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:Marcin GorazdaAndrzej ...

18/2009 - BETACOM - Zmiany w statucie Betacom SA 28 września 2009

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

17/2009 - BETACOM - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2009 roku 28 września 2009

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

16/2009 - BETACOM - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2009 roku 28 września 2009

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 25 września 2009 roku1.TOTMES TMT S.A....

15/2009 - Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2009 28 sierpnia 2009

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

14/2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom SA na dzień 25 września 2009 roku 28 sierpnia 2009

Raport bieżący  NR  14/2009Data sporządzenia:  28 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego...

13/2009 - BETACOM S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zobowiązaną 4 sierpnia 2009

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2009 roku otrzymał od osoby z Zarządu, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami...

12/2009 - BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009 roku 29 lipca 2009

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

11/2009 - Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 21 lipca 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym spółki z grupy TOTMES S.A. przekroczyły łącznie 20% w...

9/2009 - Zmiany w strukturze akcjonariatu BETACOM S.A. 10 lipca 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2009 roku otrzymał następujące zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie:Zawiadomienie, zgodnie z którym w dniu 8 lipca 2009 roku Robert...

8/2009 - Zmiany w strukturze akcjonariatu BETACOM S.A. 10 lipca 2009

W poprzednim raporcie została pomylona numeracja. Poprzedni raport powinien posiadać nr 7/2009Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2009 roku otrzymał następujące zawiadomienia na...

10/2009 - Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 10 lipca 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie przekroczył próg 15% w...

6a/2009 - Zawiadomienie o liczbie akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 15 kwietnia 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie, zgodnie z którym TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie przekroczył próg 5%...

6/2009 - Nabycie aktywów znacznej wartości 26 marca 2009

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz...

5/2009 - BETACOM S.A. zbycie akcji przez osobę zobowiązaną 19 marca 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2009 roku otrzymał od osoby z Zarządu, zawiadomienie w trybie ar. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.Zgodnie...

4/2009 - test - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów przez TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie 3 lutego 2009

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2009 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

3/2009 - Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znaczącego pakietu akcji 22 stycznia 2009

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 1) Ustawy dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) o...

2/2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r. 15 stycznia 2009

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...

1/2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. 15 stycznia 2009

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2008 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij