Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

4/2013 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 27 stycznia 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku  otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 25 października 2013 roku łącznie 1.523 sztuk akcji zwykłych na...

14/2013 - BETACOM - Betacom S.A. Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 4 listopada 2013

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja...

13/2013 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 28 października 2013

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu...

12/2013 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 4 października 2013

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4...

11/2013 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 1 października 2013

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 1 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka  Zarządu Spółki, o nabyciu...

9/2013 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2013 roku 27 września 2013

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 września 2013r.:  Mirosław...

8/2013 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2013r. 27 września 2013

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

10/2013 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 27 września 2013

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

7/2013 - BETCOM - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy 18 września 2013

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 18 września 2013 r. umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej...

6/2013 - BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 29 sierpnia 2013

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2013 r., o godz. 14.30 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A,...

5/2013 - BETACOM - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 29 sierpnia 2013

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 sierpnia 2013r. dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E...

4/2013 - BETACOM - Betacom SA - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 27 sierpnia 2013

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłatę dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca...

3/2013 - BETACOM - Zawiadomienie od osoby nadzorującej 18 marca 2013

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Woźniakowskiego,...

2/2013 - BETACOM - Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. 14 stycznia 2013

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

1/2013 - BETACOM - Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 14 stycznia 2013

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2012 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij