Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

15/2016 - BETACOM - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% 29 grudnia 2016

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

14/2016 - BETACOM - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA 5 października 2016

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 5 października 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/2016 z dnia 05.10.2016r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała...

13/2016 - BETACOM - Betacom SA - Wybór biegłego rewidenta 5 października 2016

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 października 2016r. Uchwałą nr 5/2016 z dnia 05.10.2016r. dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu...

12/2016 - BETACOM - Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A. 19 września 2016

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19.09.2016r powziął informację  o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Hermana.Pan Prof.dr hab. Andrzej Herman pełnił...

9/2016 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku 30 sierpnia 2016

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 sierpnia  2016r.: SURPLUS...

11/2016 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 30 sierpnia 2016

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

10/2016 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2016r. 30 sierpnia 2016

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

8/2016 - BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 29 lipca 2016

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2016 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul....

7/2016 - BETACOM - Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wypłaty dywidendy 22 lipca 2016

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za...

6/2016 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 1 lipca 2016

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu  1 lipca 2016...

6/2016 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 1 lipca 2016

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu  1 lipca 2016...

5/2016 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2016r. 6 maja 2016

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

4/2016 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2016 roku 6 maja 2016

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 maja 2016r.:  SURPLUS...

3/2016K - BETACOM - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku - korekta 4 maja 2016

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie...

3/2016 - BETACOM - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 5 maja 2016 roku 15 kwietnia 2016

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie...

2/2016 - BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 6 kwietnia 2016

Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział...

1/2016 - BETACOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r. 11 stycznia 2016

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij