Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

23/2014 - BETACOM - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 1 października 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 września 2014r. dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E...

22/2014 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 15 września 2014

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 12 września 2014...

21/2014 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 19 sierpnia 2014

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2014...

20/2014 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 22 lipca 2014

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

19/2014 - BETACOM - Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. 22 lipca 2014

Zarząd BETACOM S.A. informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Artura Binkowskiego, Pana Macieja Błaszak,...

18/2014 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2014r. 22 lipca 2014

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

17/2014 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku 22 lipca 2014

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2014r.:  Surplus...

16/2014 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 4 lipca 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu w dniach 1-3 lipca 2014 roku 2.100 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom...

15/2014 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 4 lipca 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 roku  otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 4 lipca 2014 roku  2 056 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom...

14/2014 - BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania 4 lipca 2014

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

13/2014 - BETACOM - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 21 lipca 2014 roku 1 lipca 2014

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. otrzymał żądanie od akcjonariusza reprezentującego ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. umieszczenia w porządku...

12/2014 - BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania 1 lipca 2014

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

11/2014 - BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 23 czerwca 2014

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 21 lipca 2014 r., o godz. 14.30 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z...

9/2014 - BETACOM - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 18 czerwca 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca...

10/2014 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 18 czerwca 2014

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014...

8/2014 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 17 kwietnia 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu w dniach 16-17 kwietnia 2014 roku 4.187 sztuk akcji zwykłych na okaziciela...

7/2014 - BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania 16 kwietnia 2014

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

6/2014 - BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów 14 kwietnia 2014

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

5/2014 - BETACOM - Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą oraz korekta numeracji raportu bieżącego 28 lutego 2014

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o zbyciu w dniach...

3/2014 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 22 stycznia 2014

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w...

2/2014 - BETACOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014r. 21 stycznia 2014

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

1/2014 - BETACOM SA - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Betacom S.A. 7 stycznia 2014

Zarząd Betacom S.A. informuje, że  w dniu 7 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie  od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij